ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC )

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC ) http://plan.pattani2.org/wp-content/uploads/2021/01/คู่มือการใช้งานระบบ-DMC.pdf คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร http://plan.pattani2.org/wp-content/uploads/2021/01/คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตรฯ.pdf ขั้นตอนกรณีไม่มีเลข 13 หลัก แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง