ประชุมหารือเตรียมจัดทำ MOU ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้ดำเนินการตามแนวทางปฎิบัติในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกปัตตานี โดยมีนางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกปัตตานี พร้อมด้วย คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกปัตตานี ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกปัตตานี เพื่อเตรียมจะจัดทำ MOU ร่วมกันในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2