ร่วมต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายชัยชนะ สระทองทา รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางอัญชลี พลสิทธิ์ ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ในพื้นที่ อ.แม่ลาน ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง