ติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอัญชลี พลสิทธิ์ ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้