ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร็นส์ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร็นส์ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน