ประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และการจัดการเรียนการสอนในช่วง วิกฤต โควิด -19

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสพป.ปัตตานี เขต 1 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และการจัดการเรียนการสอนในช่วง วิกฤต โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ สพฐ. เป็นประธานการประชุม พบปะแจ้งข้อราชการ ซักถามปัญหา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาให้กับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็นลำดับต่อไป