ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฏาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเดิน ? วิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า (Run for Orphans 2020 ) ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจุดบันทึกภาพแล้วให้ผู้รับผิดชอบประจำแต่ละจุด พร้อมทั้งกำหนดผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นและช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวสู่สาธารณะชนได้รับชม