ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2