ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2