ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อประชุม PLC การทำงานเป็นทีมของกลุ่มนโยบายและแผน ณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปัตตานี เขต 2