ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 1 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จาก ห้องปฏิบัติการ DOC สพฐ.