ประชุมคัดเลือกประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ณ โรงเรียนบ้านควนแปลงงู อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการประกาศแต่งตั้งประธานกลุ่มโรงเรียนและรองประธานกลุ่มโรงเรียนต่อไป