ประชุมคณะทำงานจัดทำรูปแบบ (MODEL) แผนผังสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรูปแบบ (MODEL) แผนผังสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2