ประชุมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มีการประชุมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)