ที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team (ครั้งที่ 4)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team (ครั้งที่ 4) ของนางจรินทร์ยา นาคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูระ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน