รับชมรายการพุธเข้าข่าวสพฐ.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายชัยชนะ สระทองทา รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. จากสพฐ. เพื่อรับนโยบายและข้อราชการ และการติดตามการดำเนินการ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พบปะมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ หลังจาก เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมสรุปและมอบหมายงาน ข้อราชการต่างๆ