ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป) ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มีรองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา และ เจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว