ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, เกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ,เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,เกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2562 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ได้รับการแต่งตั้งคุณวุฒิผู้กำกับลูกเสือ และแนะนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนใหม่ทั้่ง 3 ท่าน, ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ หลังจากนั้น เข้าวาระการประชุม โดยมี นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน