ประชุมชี้แจงการใช้ที่ราชพัสดุ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มอบหมาย นางปราณี สุวรรณะ รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้ ที่ราชพัสดุ ร่วมกับ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี จังหวัดปัตตานี