ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้่ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสะอาด อุสมา พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้วยระบบ Zoom ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2