กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “การรวมพลังแห่งความภักดี”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นางปราณี สุวรรณะ, นายชัยชนะ สระทองทา, นางสาวชฎาพร เสนเผือก พร้อมด้วยนายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน ,บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “การรวมพลังแห่งความสามัคคี” ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ ณ โดมน้ำตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2