ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานการประชุมดังกล่าว และร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย