มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้ลงพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อช่วงวันที่ 9 มกราคม 2564 – วันที่ 13 มกราคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2.โรงเรียนบ้านบินยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3.โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 4.โรงเรียนบ้านตันหยง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 5.โรงเรียนบ้านคูระ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 6.โรงเรียนบ้านปลักปลือ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนกระเป๋านักเรียนจากผู้ตรวจราชการ สพฐ.(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) สพป.ปัตตานี เขต 2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้