ประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2 มีการประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการประกอบด้วย 1.นางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 2.นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 3. นายถาวร แสงดี ผอ.โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 4 นายซูไลมา สิเดะ ผู้ทรงคุณวุฒิ