ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

Pattani Primary Educational Service Area Office 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197